Kursuscenter Knudshoveds historie

Historisk baggrund for DSB Kursusstation Knudshoved

 

Isbådestation 

Centeret her blev oprindeligt bygget af postvæsnet som en isbådestation i årene 1876-77.

Stationen skulle støtte den planlagte postdrevne Storebælts-overfart.

Men ordningen af forholdene ved den postdrevne Storebæltsoverfart blev i 1874 lagt i mølposen. Dampfærgeforbindelsen måtte vente, fordi der politisk var stor utilfredshed med den andel de jysk-fynske statsbaner skulle betale i forhold til det private sjællandske selskab. Sandsynligvis afventedes de sjællandske jernbaneselskabs overgang til staten, hvilket skete o 1880.

I 1883 indsættes den første jernbanefærge på Storebælt. Isbådestationen skulle brudes under så vanskelige is-forhold, at færgerne fra Korsør og selv isbryderne ikke kunne forcere indløbet til Nyborg fjord. Den eneste daværende mulighed for transport af post, gods og rejsende over Storebælt var derfor med isbåde, der dels blev trukket over isen med de rejsende gående ved siden af, dels roet gennem våger i isen. I hver båd kunne der være 4-5 passagerer.

Bådene lignede almindelige store robåde. Forskellen var, at der foruden en køl i midten, var placeret en slags meder på hver side, som skulle forhindre, at kølen blev ødelagt, når båden blev trukket over isen.

Bådene var bemandet med en fører og 4 mænd, almindeligvis fiskere fra Korsør og Nyborg, som her kunne få en ekstra indtjening i vintermånederne.

Førerne gik foran båden og prøvede med en bådshage, om isen var sikker. Isbådemandskabet enten skubbede båden ved at sætte årene tværs over den og skyde på dem, eller trak den ved hjælp af dertil indrettede trækseler.

En sådan isbådetur over Storebælt tog ca. 6 timer.

I 1883 fuldførtes jernbane linjen ”Nyborg-Knudshoved-Slipshavn” og DSB overtog etablissementet. Isbådene blev Sjælland brugt – i isvinteren 1881 dog fra sidst i januar til langt hen i marts – og i 1922 i nogle ganske få dage.

I 1877 indkøbte postvæsnet til underholdning for de ventende rejsende på isbådestationen 2 sæt skak-, dam- og dominospil, men som det hed: “For spillekort måtte man selv sørge”.

Stedets ældste bygning – Bygning O = Opsynsmandsbygningen – stammer så vidt vides fra 1785, og Bygning I = Isbådehuset fra midten af 1800-tallet.

Feriehjem

Da de benyttede feriehjem for DSB personale på Sprogø måtte opgives i 1924 ved øens salg til undervisningsministeriet, blev det besluttet helt at nedlægge isbådestationen på Knudshoved og omdanne den til feriehjem i stedet. Til formålet blev på Finansloven bevilget 20.000 kr. og den 17. juli 1924 kunne indvielsen finde sted.

I en artikel i “Vor Stand” maj 1924 lød det:

“Ny påbegyndes et nyt blad i Knudshoved’s historie, Vi tør håbe, at det vil blive et lyst og tiltalende blad, som vil rumme en vrimmel af gode, fornøjelige minder om herlige sommerdage, – dage, som kan bringe hvile for trætte hjerner og nerver og give friske kræfter til arbejdet”.

Håbet blev i fuldt mål opfyldt, og allerede efter den første feriesæson gav begejstringen følgende udtryk o “Vor Stand”:

“Etablissementets indre var som et fremtryllet Aladdins Palads. Det kan ej beskrives! – det må ses!”

Feriehjemmet blev hurtigt populært, og fik efterhånden sit eget “stampublikum”, der kom igen år efter år.

I 1924 var prisen pr. dag for fuldt ophold 4 kr. for voksne. I 1974 var prisen steget til 40 kr. Feriehjemmet ophørte reelt i 1981.

Kursuscenter

Samtidig med, at Knudshoved fungerede som feriehjem, begyndte jernbaneorganisationerne så småt at tage stedet i brug til kursusvirksomhed. Stedet var rart, og de lå så praktisk – midt i landet.

Der var dog visse naturlige grænset for denne virksomhed. Fra midten af maj til midten af august var stedet reserveret til feriegæsterne, og der var ingen varme – undtaget i opholdsstuen i den gamle stationsbygning, hvor der var en kakkelovn.

Tillidsmandskurserne tog til i 50’erne, og det var en del af baggrunden for, at der i 1960-61 blev indlagt centralvarme og lavet badeværelser.

Jernbaneskolen kom til. Årsagen var, at skolen i København led af pladsmangel, og de mange kursusdeltagere havde problemer med at finde bolig i København under de længerevarende uddannelser. Skolen slog derfor 2 fluer med et smæk ved at lægge kurserne til Knudshoved.

Igennem 70’erne fungerede Knudshoved så på den måde, at der fra midten af maj til midten af august var feriehjem. I slutningen af august og hele september var det rammen om forskellige tillidsmandskurser, og fra oktober til april var det en afdeling af Jernbaneskolen.

Omfanget af uddannelserne ved det, der nu hedder DSB Uddannelsescenter, er baggrund for den seneste om- og tilbygning, hvor Knudshoved er blevet til et moderne kursuscenter med de faciliteter, der hører sig til.

I starten af 80’erne blev Atrium bygningen bygget som rummer 27 værelser med eget bad.

Omegnen 

Knudshoved ligger i meget naturskønne omgivelser nær skov og strand.

En gåtur i området føre til det gamle vippefyr som blev tændt ved hjælp af koks. Lidt videre kommer man til en stor sø, hvor der nu er fredet fuglereservat.

Fra centret er der udsigt til de gamle færgelejer og Storebæltsbroen.

Kursusstationen i dag 

I dag fungerer Kursusstation Knudshoved som kursussted for både DSB og andre firmaer eller foreninger, som ønsker at holde møder eller konferencer.

Det er også muligt på at holde private fester på Knudshoved, Restauranten vender direkte ud mod Storebælt.

Se på Kursuscenter Knudshoved for at se de muligheder, som der er på Knudshoved i dag.