grafisk bue

Cookie- & privatlivspolitik

BRUG AF COOKIES PÅ KURSUSCENTER-KNUDSHOVED.DK

Behandling af personoplysninger

Som et naturligt led i Kursuscenter Knudshoved salgs og markedsførings-aktiviteter sker der behandling af personoplysninger om vores gæster og besøgende på vores hjemmeside. Det er Kursuscenter Knudshoveds politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor hvordan Kursuscenter Knudshoved behandler de personoplysninger, som indsamles i forbindelse med dit ophold / arrangement samt ved brug af vores hjemmeside www.kursuscenterknudshoved.dk

  1. Dataansvarlig

Kursuscenter Knudshoved,
Fyrvej 1,
5800 Nyborg
CVR nr. 25050053

er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

  1. Indsamling af personoplysninger

Kursuscenter Knudshoved lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit ophold/arrangement på kursuscenteret samt ved din brug af vores hjemmeside. Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. Disse personoplysninger vil ofte være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt oplysninger om dit ophold/arrangement, præferencer, forbrug, mv.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices og din arbejdsgiver.

 

  1. Hvorfor behandler Kursuscenter Knudshoved dine personoplysninger?

Kursuscenter Knudshoved behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Ophold på Kursuscenter Knudshoved:
Kursuscenter Knudshoved behandler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med dit ophold hos os for at tilbyde dig de services og ydelser, som du måtte have bestilt.

Vi indsamler og behandler dine oplysninger, så vi har mulighed for at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på Kursuscenter Knudshoved og den bedst mulige service også ved fremtidige ophold.

Behandlingshjemmelen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b – aftale om overnatning på hotel.

Du kan frivilligt og efter eget valg give os yderligere personoplysninger, som du mener, kan have betydning for vores servicering af dig, eller som du mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn. Dette kan f.eks. være oplysninger om, allergi, særlige fødevarepræferencer, andre helbreds- eller medicinoplysninger. Hvis du frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter vi dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om dig. Behandlingshjemmelen er databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra

Kundetilfredshedsundersøgelser:
Hvis du har afgivet din e-mail i forbindelse med booking af dit ophold hos os, vil vi i visse tilfælde efter endt ophold sende dig en e-mail, der indeholder link til en kundetilfredshedsundersøgelse. Vi behandler din besvarelse heraf med henblik på at forbedre vores services.

Behandlingshjemmelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f – legitim interesse.

Markedsføring og nyhedsbreve:
Hvis vi har modtaget dit forudgående samtykke hertil, vil Kursuscenter Knudshoved behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra Kursuscenter Knudshoved med bl.a. aktuelle tilbud, informationer om arrangementer og rabatter hos os.

Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet eller kontakte hotellet.

Behandlingshjemmelen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, – samtykke.

Overvågning:
Kursuscenter Knudshoved foretager videoovervågning på vores lokaliteter. Videoovervågningen sker på grundlag af Kursuscenter Knudshoveds legitime interesse i forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for vores gæster og personale. Kursuscenter Knudshoved har opsat skilte i de områder, som videoovervåges.

Optagelserne vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller i forbindelse med intern/ekstern kontrol. Optagelserne kan ligeledes blive gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsrelaterede hændelser.

I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke om kriminelle handlinger, kan optagelserne videregives til politiet, eller hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Behandlingshjemmelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f – legitim interesse.

Kundeservice og kommunikation:
Når du henvender dig til receptionen eller kommunikerer med Kursuscenter Knudshoved i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender disse via e-mail.

Behandlingshjemmelen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b – aftale om overnatning på hotel.

Andre formål:
Ud over ovenstående formål kan Kursuscenter Knudshoved ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

 

  1. Hvem deler Kursuscenter Knudshoved dine personoplysninger med?

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan som udgangspunkt kun ske, hvis du har givet samtykke hertil. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i, fx i forbindelse med bestilling af en rejse. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af sygdom eller ved mistanke om kreditkortsvindel.

  1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Kursuscenter Knudshoved behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, herunder til profilering og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som Kursuscenter Knudshoved har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om Kursuscenter Knudshoveds brug af Cookies på https://kursuscenter-knudshoved.dk/kontakt/

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Kursuscenter Knudshoved
Att.: Rene Nygaard
Fyrvej 1

5800 Nyborg


E-mail: rny@dsb.dk
Telefon: 24689195

 

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:

Mail: DPO@dsb.dk

 

  1. Sikkerhed

Kursuscenter Knudshoved lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysninger tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

 

  1. Opbevaring af personoplysninger

Kursuscenter Knudshoved sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er så opdaterede, som det er os muligt.

Dine personoplysninger vil blive slettet senest løbende år plus tre år efter konferencen er afholdt.

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes senest 30 dage efter, optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for Kursuscenter Knudshoved at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger.

 

  1. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.